Oferta

Statuetka

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczymy następujące usługi:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) i sporządzanie sprawozdań finansowych
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji VAT
  • doradztwo i nadzór księgowy
  • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz rozliczeń z ZUS
  • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
  • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT
  • sporządzanie sprawozdań do GUS
  • pomoc w zakładaniu firmy (doradztwo w zakresie formy prawnej firmy oraz formy opodatkowania, przygotowanie dokumentacji rejestrowej)